8.10.14

Alguna cosa no estem fent bé

Quan un dels millors professors que he tingut fa el que fa, i afirma el que afirma, alguna cosa no estem fent bé amb el carai de "procés".

Des d'aquí, Quim Brugué, gràcies. Per ser un excellent profe, per haver-me ensenyat tantes coses, per la teva honestedat, i tot això des de la distància ideològica.

Quan resulta que tenim el suport de Podemos, alguna cosa no estem fent bé.

No ens ho hauríem de fer mirar?