23.10.06

Blaus, vull blaus!!!

Em cridava el Pep, camí al restaurant, amb aquella mitja conya que anava tant en serio. Això ja ho hauries de saber, nano. Un consultor ha d'anar amb trajo, és clar. No pots anar sense corbata, és clar, això ja ho saps. Perdó, qualsevol trajo serveix? No. No serveixen, Pinche Berenguer, els teus trajos de modernet, de politòleg prenent una copa de vi a Gràcia, parlant respecte de les bondats de l'última pel·licula japonesa que s'acaba d'estrenar. I sobretot, sobretot, no serveixen aquestes camises flonges, i aquests colors marronosos o verdosos que t'agrada portar. El lema és: blaus! El codi de vestuari i accessoris del consultor internacional es resumeix bastant ràpid:

1. Un consultor té un color ideal: el blau.

2. I no hi ha més opcions? Sí, home, també tens el gris, i fins i tot el negre, és clar, sense passar-se, eh?

3. Només aquests tres colors? Només. En una reunió de treball, a primer cop d'ull, el bon consultor ha de ser reconegut: blau, gris o negre.

4. Americana sempre posada. Sempre? Quan estàs en contacte amb el client, sempre. Faci calor o fred, per informal que vagi l'interlocutor.

5. Puc anar amb camisa de màniga curta, quan fa calor? No. Radicalment no. Un consultor sempre va amb màniga llarga i americana, encara que faci una calor d'infern. Es pot arribar a comprendre, sihi ha confiança amb el client, que et treguis l'americana, fins i tot si n'hi ha molta, de confiança, que t'arremanguis la camisa una mica. Però la màniga curta està proscrita.

6. I la corbata? Sense tonteries. Val més passar-se per seriós que per original.

7. I l'equipament? Un portàtil, un llàpis de memòria USB, un adaptador d'endoll, de rodó a pla. Dos bolígrafs de qualitat mitjana, sense rosegar, i que no facin "clic" (si no, pot ser que vagis fent, sense adonar-te'n el clic-clic de nerviosisme, d'obrir i tancar el boli).

8. Com a equipament superior opcional, una memòria externa, la palm, el mòbil cuatribanda, i les targetes d'empresa. Però a tu els opcionals no et toquen, pinche, això és per quan arribis al paradís promès: ser soci.